Kategoria Stymulacja niemowląt


Stymulacja niemowląt

15 gier rozwijających zdolności motoryczne niemowląt

O zdolnościach małej motoryki mówimy, gdy mówimy o zdolnościach motorycznych, które pozwalają dziecku wykonywać drobne i bardzo precyzyjne ruchy, szczególnie kończyn górnych (ramion, dłoni i palców), w których koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna. Możemy zatem wywnioskować, że jest to rodzaj złożonych zdolności motorycznych i wymaga koordynacji różnych funkcji układu neurologicznego, mięśniowego i kostnego.
Czytaj Więcej
Stymulacja niemowląt

Wskazówki dotyczące stymulowania wtórnych i podstawowych zmysłów dzieci

Kiedy mówimy o zmysłach, prawdopodobnie przychodzi nam na myśl pięć podstawowych zmysłów wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Ale czy wiesz, że istnieje więcej niż pięć zmysłów? Czy wiesz, że te pięć zmysłów jest tylko drugorzędnych? Jakie naprawdę są podstawowe zmysły? Stąd możemy odpowiedzieć na trzecie i ważne pytanie, które z pewnością nasuwa się na myśl: Jak udaje nam się pobudzić wszystkie pierwotne i wtórne zmysły dzieci od najmłodszych lat.
Czytaj Więcej